Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus

OBS: Juridisk nettleser legges ned omtrent 15. juni 2024

 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
 Politiets sikkerhetstjeneste - PST
Emner: Lover, Sikkerhet, Norge, Spionasje, Politi, Instrukser, Masseødeleggelsesvåpen, Terrorisme
Beskrivelse: Hjemmesiden til PST. PST er et underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

PSTs primære ansvar er å forebygge og etterforske straffbare handlinger mot rikets sikkerhet.

Nettstedet omtaler PSTs oppgaver og historikk,samt har lenker til lovdata for lover, PST-instruksen, påtaleinstruksen og politiinstruksen m.m.

Godkjent: 2018-08-08
Språk: Norsk