Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
 Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Publisert av: Det kriminalitetsforebyggende råd
Emner: Norge, Offentlige organer, Forvaltning, Kriminologi
Beskrivelse: Kråd er regjeringens spesialorgan for forebygging av kriminalitet og oppnevnes i statsråd for tre år av gangen. Administrativt er rådet knyttet til Justis- og politidepartementet, men det er faglig uavhengig.
Godkjent: 2011-07-14
Språk: Norsk