Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
 Treaty Database
Publisert av: Universitetet i Oslo
Emner: Fagområder generelt, Internasjonalt
Beskrivelse: Traktatsprosjektet ved Institutt for offentlig rett UiOFormålet med traktatdatabasen er å gi studenter og praktiserende jurister en bred samling av folkerettslige traktater og grunnlagsdokumenter av praktisk betydning. Det er valgt traktater fra forskjellige rettsområder slik at databasen vil være relevant for jusstudenter gjennom hele studieløpet og for et bredt utvalg av praktiserende jurister.
Godkjent: 2011-06-14
Språk: Engelsk