Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
 Yrkesskadeforsikringsforeningen - YFF
Publisert av: Yrkesskadeforsikringsforeningen
Emner: Arbeidsrett, Organisasjoner og foreninger, Norge, Erstatningsrett, Forsikringsrett, Lover
Beskrivelse: Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) er en sammenslutning av alle forsikringsselskaper som tilbyr yrkesskadeforsikring i Norge. YFF har blant annet som oppgave å behandle erstatningskrav fra uforsikrede arbeidstakere. Nettstedet inneholder informasjon om og lenker til lovverket.
Godkjent: 2013-07-11