Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
 Trafikkforsikringsforeningen (TFF)
Publisert av: Trafikkforiskringsforeningen (TFF)
Emner: Interesseorganisasjoner, Vegtrafikkrett, Forsikringsrett, Norge
Beskrivelse: TFF tar seg av sentrale oppgaver innenfor motorvogntrafikk og skader forvoldt av ukjente, uforsikrede og utenlandske motorvogner.
Om utgiver: Alle forsikringsselskaper som tilbyr trafikkforsikring i Norge er etter loven pliktige til å være medlem av Trafikkforsikringsforeningen (TFF).
Godkjent: 2013-06-24
Språk: Engelsk, Norsk