Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
 Den Europeiske sentralbank - The European Central Bank (EBC)
Publisert av: European Central Bank
Emner: EU, Banker, Rettskilder generelt, Bankrett
Beskrivelse: ECB er sentralbank for Europas felles valuta, euroen. ECBs hovedopgave er å opprettholde euroens kjøpekraft og sørge for prisstabilitet i euroområdet, som består av de 16 EU-land som har innført euroen. Veier til lover og regler rundt bank-/pengevirksomhet i EU
Godkjent: 2012-01-25
Språk: Engelsk