Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
 Finansieringsselskapenes Forening - FINFO
Publisert av: Finansieringsselskapenes Forening
Emner: Norge, Statistikk, Finansrett, Høringer, Uttalelser, Banker, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Finfo ivaretar medlemmenes interesser overfor myndighetene, er høringsinstans for lovforslag som berører selskapenes virksomhet, gir medlemmene bistand i spørsmål av juridisk art o.a.
Godkjent: 2013-07-11
Språk: Norsk