Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Publisert av: Regjeringen
Emner: Offentlige organer, Fagområder generelt, Norge, Forvaltning
Beskrivelse: Departementet (KMD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, valgjennomføring, statleg arbeidsgivarpolitikk, samar og nasjonale minoritetar, kart- og geodatapolitikken.
Godkjent: 2015-03-17
Språk: Engelsk, Norsk, Samisk