Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
Publisert av: Regjeringen
Emner: Norge, Forvaltning, Offentlige organer, Fagområder generelt
Beskrivelse: – Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har store ambisjoner om å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Vi skal bidra til å rydde vei i unødig regelverk, og vi skal være spydspissen i jakten på tidstyver og ineffektive arbeidsmåter.
Godkjent: 2014-02-26
Språk: Samisk, Norsk, Engelsk