Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
 Idunn
Publisert av: Universitetsforlaget
Emner: Betalingsdatabase, Norge, Litteratur i fulltekst, Fagområder generelt
Beskrivelse: Norske juridiske tidsskrifter i fulltekst:

Arbeidsrett (2004 ->)
Jussens Venner (2001 ->)
Lov og Rett (2001 ->)
Nordic Journal of Human Rights (2001 ->)
Nordisk Domssamling (2002 ->)
Skatterett (2001 ->)
Tidsskrift for Rettsvitenskap (2002 ->)
Godkjent: 2013-06-04
Språk: Norsk