Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
 arbeidsrett.no
Publisert av: Cappelen Damm AS
Emner: Norge, Arbeidsrett, Litteratur i fulltekst, Arbeidsmiljø, Betalingsdatabase, Kommentarer til regelverk
Beskrivelse: Database innen arbeidsrett. Inneholder bla. kommentarer til arbeidsmiljøloven, arbeidstvistloven,allmengjøringsloven, lønnsnemdloven og regelverk på tilgrensende områder. Videre finner man Henning Jakhellns bok Oversikt over arbeidsretten og utvalgte studentavhandlinger. Samt at man finner oversikt over et utvalg av internasjonale konvensjoner og mer info om rettigheter og plikter i.h.h.t. konvensjonene.
Godkjent: 2013-04-29
Språk: Norsk