Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
 Likestillings- og diskrimineringsombudet - LDO
Publisert av: Likestillings- og diskrimineringsombudet
Emner: Offentlige organer, Uttalelser, Klageorganer, Rettskilder generelt, Norge, Likestilling
Beskrivelse: Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) skal fremme likestilling og bekjempe diskriminering uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering og alder. Ombudet håndhever diskrimineringsforbudene i lovverket, gir veiledning og er en pådriver for likestilling og mangfold. Nettstedet inneholder informasjon om norsk lovgivning, relaterte FN-konvensjoner, høringsuttalelser, klagesaker, og annet.
Godkjent: 2015-03-17