Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
 Husleietvistutvalget (for Oslo)
Publisert av: Husleietvistutvalget
Emner: Husleierett, Lover, Brosjyrer, Rettspraksis, Norge, Annen praksis, Forskrifter og Kongelige resolusjoner
Beskrivelse: Husleietvistutvalget løser tvister mellom utleier og leier av bolig i Oslo, Akershus, Bergen og Trondheim med hjemmel i husleieloven av 26.03.99 nr. 17 (husll.) § 12-5. Opprettet av Kommunal- og regionaldepartementet som et alternativ til forliksrådet og domstolene for å løse tvister mellom utleier og leier av bolig. Inneholder vedtak fra utvalget.
Godkjent: 2015-06-11
Språk: Norsk