Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
 Utlendingsnemnda
Publisert av: Utlendingsnemnda - UNE
Emner: Annen praksis, Forvaltning, Offentlige organer, Norge, Rapporter, Utlendingsrett
Beskrivelse: UNE er et politisk uavhengig forvaltningsorgan underlagt Justis og beredskapsdepartementet.

De behandler klager på Utlendingsdirektoratets vedtak etter reglene i utlendingsloven og utlendingsforskriften. Inneholder bl.a. en anonymisert praksisbase hvor man kan kan søke i sammendrag.

Informasjon om UNE på en rekke andre språk

Godkjent: 2013-06-26
Språk: Norsk