Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
 Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet
Publisert av: The Norwegian Governmental Appeal Board regarding medical treatment abroad
Emner: Pasienter, Helserett, Offentlige organer, Norge
Beskrivelse: Nemnda er en uavhengig nemnd som avgjør klager over vedtak fattet av kontorene ved de regionale helseforetakene om avslag på søknad om dekning av utgifter til behandling i utlandet.
Godkjent: 2013-07-09
Språk: Norsk