Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
 Mer om Juridisk nettviser

Hvilke ressurser tas med?

Det skal primært vises til pålitelige lenker som kan være nyttige for norske jurister og juridiske studenter i faglig sammenheng.

Elementer i utvalgsvurderingen:

 • Faglig relevans for norske jurister er et sentralt kriterium.
  • Lenker som ikke holder faglige mål tas ikke med selv om det tilsynelatende ser interessant ut, og selv om vi mangler informasjon på området. Filosofien er at det er bedre med ingen informasjon enn misvisende informasjon
 • Hvem er ansvarlig for sidene?
  • Generelt: offisielle foretrekkes fremfor ikke-offisielle, offentlige fremfor private sider, ikke-kommersielle fremfor kommersielle.
  • Det foretas vurderinger av hvorvidt det er en faglig seriøs institusjon som står bak.
 • Oppdateringsfrekvens
  • Det sjekkes at hjemmesidene blir jevnlig oppdatert. En gammel dato på "sist oppdatert" kan dels bety at siden innholdsmessig ikke er à jour og dels kan det si noe om vertskapets prioritering av utviklingen av hjemmesidene. Er informasjonen etterrettelig og har den notoritet? Vurderingen her henger ofte sammen med hvem som står bak.
 • Brukervennlighet
  • Vurdering av oversiktlighet og struktur, der viktige momenter er pedagogiske hensyn, god layout, grafikk, billedbruk, format, farger, lesbarhet, velkjent begrepsbruk og god systematisering osv.
  • At nettsteder har søkemuligheter er et positivt element.
 • Språk: Utenlandske nettsteder bør være språklig tilgjengelig for flertallet av brukerne, dvs. at hvis de ikke er på skandinaviske språk, bør de primært være på engelsk, tysk eller fransk.

Organisering av arbeidet

Fram til 2011 er Juridisk nettviser utviklet i et samarbeid mellom bibliotekene ved de juridiske lærestedene i Oslo, Bergen og Tromsø. Ansvarlige redaktører i siste periode har vært Pål A. Bertnes i Oslo og Jørn Ruud i Bergen. Nettredaksjonen har i tillegg bestått av representanter for bibliotekene i Oslo, Bergen, Tromsø, Advokatforeningen og et advokatkontor. Dette samarbeidet har vært av stor betydning for utviklingen av Juridisk nettviser. Fra 2011 drives og utvikles Juridisk nettviser av Juridisk bibliotek, Universitetsbiblioteket i Oslo.

Redaktøransvar og redaksjon

Ansvarlig redaktør er overbibliotekar Randi Halveg Iversby, Juridisk bibliotek, Universitetsbiblioteket i Oslo. Redaksjonen består forøvrig av Rebecca Josefine Five Bergstrøm, Karen Danbolt og Erik Winge. Redaksjonen tar prinsipielle avgjørelser, bestemmer design og portalens struktur og emnehierarki, og godkjenner innkomne forslag til nye lenker, beskrivelser og plassering. Redaksjonen står også for den tekniske driften.

Referansegruppe

Den tidligere nettredaksjonen vil fra nå fungere som en referansegruppe. Referansegruppen kommer med forslag til nye lenker, foreslår navn på lenken samt foreslår beskrivelse. Redaksjonen vil trekke inn referansegruppen der det er naturlig, også i forhold til videre utvikling av Juridisk nettviser.

Teknisk løsning

Juridisk nettviser bruker emneportalverktøyet Sublima. Sublima er et fri-programvare-verktøy fra ABM-utvikling, utviklet av Computas AS.

Samarbeidspartner

Advokatforeningen